Scoala Gimnaziala - top

Şcoala Gimnazială nr. 1 Cuza Vodă

str. nr. 19, localitatea Cuza-Vodă

 jud. Călăraşi

 

 

 

 

Telefon

Telefon 0242339323

e-mail sc_cuzavoda@yahoo.com

Xpert Slider

Scoala Gimnaziala Cuza Voda - site oficial

Nu inceta sa inveti

DJ-Catalog2 Frontpage

Ultimele articole

Ierarhia din Judetul Calarasi 2019

Locuri disponibile dupa prima etapa

 Lista copiilor înscriși după prima etapă în clasa pregătitoare

Numărul locurilor rămase libere după prima etapă sunt în număr de 5

LISTA COPIILOR ÎNSCRIȘI DUPĂ PRIMA ETAPĂ

ÎN CLASA PREGĂTITOARE

AN ȘCOLAR 2019-2020

NR. CRT. NUME PRENUME
1. ACHIM CORNELIA IONELIA
2. ALECU DARIUS IONUȚ COSTEL
3. AVRAM VALENTINA CRISTINA
4. BURUIANĂ STEPHANIE CARINA
5. BUZOIANU MARIA ANTONIA
6. DUMITRU IOANA OLIVIA
7. ENE IONELA ANGELICA
8. GHIȚĂ CONSTANTIN IONUȚ
9. GHIȚĂ RĂZVAN ȘTEFAN
10. HALOT VALENTIN MARIAN
11. ISTRATE ANDREEA REBECA
12. LAZĂR NELUȚU DANIEL
13. MASGRAS ADELINA
14. MATACHE ȘTEFAN IONUȚ
15. MIRICĂ IONUȚ
16. MOISESCU ROBERT ȘTEFAN
17. NICOLESCU MARIUS ANDREI
18. NICULAIE IANIS VIOREL
19. ROTARU IONUȚ
20. VOICU ANDI ALIN

 

 

 

Ziua porților deschise 2019!

ZIUA PORTILOR DESCHISE

ANUNȚ in 07.11.2018, va avea loc consursul de ocupare a catedrei de geografie

                                                                                                                                          

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 CUZA VODĂ

TEL/FAX 0242/339323

E-MAIL: sc_cuzavoda@yahoo.com

ANUNȚ

   În data de 07.11.2018, va avea loc la Şcoala Gimnazială nr. 1 Cuza Vodă.

Consursul de ocupare a postului didactic/catedrei care se vacantează pe parcursul anului școlar, pentru următoarea disciplină:

--- Geografie - 8 ore Școala Gimnazială nr. 1 Cuza Vodă+1 oră Școala Nicolae Titulescu

Concursul constă în următoarele probe:

- pentru suplinitorii calificaţi:

-proba scrisa in specialitate si metodica, 4 ore (în data de 07.11.2018, începând cu ora 9,30)

Bibliogarafia de concurs este aceeaşi cu cea de la concursurile de suplinire organizate de ISJ Călăraşi.

Dosarele de înscriere se depun la secretariatul Şcolii Gimnaziale nr. 1 Cuza Vodă în perioada 02.11.2018-

06 .11. 2018 în intervalul orar 800-1400 .

Documentele de înscriere sunt următoarele:

-cerere tip (se ia de la secretariatul unităţii de învăţământ)

-copii de pe actele de studii (suplinitorii cu studii medii necorespunzătoare postului vor face dovada înscrierii la o formă de învăţământ în vederea calificării)

-copii de pe actele de identitate

-aviz medical din care să rezulte că sunteţi apt pentru a preda în învăţământ

-cazier judiciar

DIRECTOR,

PROF. Gherghina Daniela

               

Centre de evaluare psihosomatica constituite conform OMEN 3242 din 23.02.2018

Informatii pentru parinti

Clasa pregătitoare

Raport de activitate ultimii 4 ani

Trăim într-o comunitate mică, defavorizata din punct de vedere social, fără locuri de muncă, părinţi plecaţi în străinătate şi copii lăsaţi în grija altora etc. În comună nu există nici un mod de petrecere al timpului liber oferit copiilor noştri, singurele activităţi sunt cele desfăşurate în cadrul şcolii şi mai ales sau poate singurele desfăşurate în cadrul bibliotecii.

Din 379 de copii înscrişii în anul şcolar 2013-2014 , 217 sunt înscrişi la bibliotecă.

 

În ultimii 10 - 15 ani s-a putut constata o continuă degradare a mediului cultural al României pe fondul reducerii sprijinului financiar acordat domeniului, atât din partea bugetului public, cât şi din partea finanţatorilor privaţi. Această situaţie a căpătat aspecte aproape dramatice în zonele rurale. Astfel, în majoritatea situaţiilor bibliotecile şcolare, căminele culturale, alte aşezăminte culturale au fost puse în situaţia de a-şi înceta activitatea sau de a oferi cetăţenilor doar servicii culturale minimale şi de cele mai multe ori de o calitate îndoielnică.

Pe fondul lipsei de mijloace financiare se apreciază că numeroase aşezăminte culturale din mediul rural nu şi-au mai putut desfăşura activitatea deoarece sediile acestora şi-au schimbat destinaţia ori s-au degradat în aşa măsură încât sunt total inadecvate activităţilor culturale. Prin urmare, ne aflăm astăzi în situaţia de a adopta de urgenţă o serie de măsuri menite să readucă în mediul rural cultura, de o manieră care să diminueze disparităţile între rural şi urban.

Cu toate aceste neajunsuri precizate mai sus în comuna Cuza – Vodă, jud. Călăraşi, Centrul de Documentare şi Informare din cadrul Şcolii gimnaziale, nr.1, a putut deveni în ultimii 5 ani un apreciat centru cultural, ( chiar dacă se simte nevoia acuta de cărti noi , echipament IT şi tot ce ar include o biblioteca moderna si atractiva pentru elevi mici şi mari în acelaşi timp) , oferindu-le elevilor un loc organizat unde să-şi petreacă timpul liber, fără constângeri, fără note, unde aceştia vin de plăcere. CDI –ul şcolii este deschis tuturor cetăţenilor comunităţii.

Găsind ocupaţii interesante şi atrăgătoare pentru copil, instructive şi recreative, orientând într-o direcţie sănătoasă preocupările, jocurile şi distracţiile sale, îi formăm deprinderea de a utiliza raţional timpul liber şi prevenim în acest fel apariţia unor manifestări negative în conduita copilului.

Necesitatea legării tot mai strânse a şcolii de viaţă, a pregătirii elevilor pentru munca productivă, organizarea raţională a timpului lor liber şi nevoia stimulării înclinaţiilor şi aptitudinilor individuale ale acestora impun folosirea unor forme de activitate variate şi cât mai corespunzătoare. Orice activitate desfăşurată de elevi în clasă, în CDI sau în colaborare cu instituţiile partenere, în vederea realizării scopului educaţiei, sub îndrumarea şcolii, constituie o măsură care face parte din sistemul muncii instructiv-educative, o verigă din lanţul educaţiei.

Participarea elevilor la activităţile desfăşurate în CDI se face pe baza liberei alegeri, după interesele şi înclinaţiile fiecăruia.

În concluzie, voi demonstra prin exemple de activităţi desfăşurate în cadrul Centrului de Documentare şi Informare din cadrul şcolii Cuza -Vodă prin participarea la concursuri judeţene, naţionale şi internaţionale, prin încheierea de parteneriate cu diverse instituţii că organizarea activităţilor (planificarea, coordonarea şi conducerea) trebuie să constituie o preocupare susţinută a şcolii, deoarece activităţile respective exercită o influenţă pozitivă asupra dezvoltării elevilor. Apreciind just contribuţia acestor activităţi şi îmbinând într-un sistem unic formele, metodele şi evidenţa activităţilor în CDI, transformăm activităţile respective într-un puternic instrument al educaţiei elevilor.

Aşadar, vă invitam să pătrundeţi cu încredere şi iubire în universul copiilor – univers insuficient cunoscut şi înţeles de către adulti. Veţi fi uimiţi de efectele pozitive pe care copiii le vor înregistra în planurile relaţionării sociale, soluţionării conflictelor, deprinderilor de petrecere a timpului liber, precum şi de efectele de stimulare a comportamentelor de menţinere şi promovare a sănătăţii fizice şi psihice.

O emoţie puternică ne stăpâneşte în momentul în care copilul participă şi chiar iniţiază activităţi.

Să ne apropriem copiii şi printr-un alt fel de petrecere a timpului, să petrecem alături de ei şi ei alături de noi un timp de calitate. Săştim să ni-i atragem, să ni-i facem prieteni, astfel vor participa cu plăcere la orice fel de activitate şcolară sau extraşcolară cu toate lipsurile existente.

Copilului îi place să se simtă integrat într-un colectiv, să iniţieze activităţi diverse devenind implicit responsabil. Îşi va forma astfel comportamente, deprinderi, abilităţi, capacităţi de care se va folosi pe tot parcursul vieţii.

 

 

ACTIVITĂŢI DE PROMOVARE A LECTURII ŞI ACTIVITĂŢI CULTURAL-EDUCATIVE IN ANUL SCOLAR 2011-2012

 

In cadrul Centrului de Documentare şi Informare în care îmi desfăşoară activitatea , am înfiinţat în urmă cu 5 ani un cerc de teatru dramatic. Am ales teatrul, , deoarece în marea lui parte, se desfăşoara şi se construieşte prin ludic. Jocul este cel mai important mijloc de comunicare al tuturor copiilor. Prin joc putem să-i cunoaştem, să-i înţelegem, putem ajunge direct la sufletele lor.

Jocul este cea mai plăcută cale de învăţare. De aceea, implicit, teatrul oferă posibilitatea de a-i determina pe copii să asimileze lucruri noi de buna voie, fără a apela la mijloace coercitive, mijloace pe care, bineînţeles, au tendinţa de a le refuza, deoarece nu prezintă placerea jocului.

Prin intermediul teatrului ei se descoperă aşa cum sunt în realitate, învaţă să se cunoască şi să se accepte aşa cum sunt, cu bune şi rele, învaţă să-şi asume complexele recunoscându-le, deci făcând primul pas spre stăpânirea acestora, reuşind astfel să depăşească barierele de comunicare cu ceilalţi.

Prin atmosfera care se creeaza în timpul orelor de actorie, poţi disciplina un caracter rebel sau poti dezinhiba un temperament introvertit.

În cadrul cursurilor de teatru copii reuşesc să se manifeste liber, scoţând la iveală aptitudinile şi talentele lor artistice, astfel încât elevul şi familia pot fi ajutaţi în vederea unei viitoare cariere profesionale.

În plus, majoritatea exerciţiilor desfăşurându-se sub forma de concurs, dezvoltă elevilor spiritul de competiţie, dorinţa de a fi cel mai bun, reuşind astfel să-şi amplifice atenţia, memoria, imaginaţia, creativitatea, spontaneitatea, coordonate indispensabile reuşitei în orice domeniu de activitate.

Prin mijloace specifice, teatrul crează caractere, personalităţi puternice, care să-şi poată exprima punctul de vedere nu prin violenţă, ci prin discursul logic, coerent, clar şi concis, bine argumentat, deoarece teatrul operează cu individualităţi. În acelaşi timp, reuşita unui spectacol depinzând numai de omogenitatea trupei, li se dezvoltă copiilor spiritul de echipă, capacitatea de a lega prietenii, de a discerne între bine şi rău, învăţa să fie generoşi, toleranţi şi cooperanţi, toate aceste aspecte reuşind să le faciliteze integrarea într-un mod mult mai uşor în societate.

Şi aşa cum în cadrul orelor de muzică elevii îl descoperă pe Verdi ascultându-l sau învăţând diferite partituri muzicale mi se pare important ca acestia să-i descopere pe Eminescu, pe Caragiale, pe Shakespeare şi pe alţi mari poeţi şi dramaturgi ai literaturii române şi universale, jucându-i, reprezentându-i în spectacolele lor, TEATRUL reuşind să le educe gustul pentru lectură, pentru frumos, pentru adevărata cultură.

Am crescut de la an la an, ajungând astazi să avem şi cea de-a doua trupă, la ciclul gimnazial, Trupa “JOC” , iar rezultatele demonstrează că nu am greşit.

 

 

ANUL 2011 -2012

 

TRUPA DE TEATRU „GIGANŢII” – de la ciclul primar

 1. Participarea la Festivalul Concurs de Teatru pentru Amatori „Ernest Maftei” organizat de TNL Călăraşi în data de 8-10 decembrie 2011

Trofeul festivalului - Trupa de teatru “Giganţii” - Sceneta “Croitoraşul cel Viteaz” adaptare după Fraţii Grimm.

 

2. Participarea la Festivalul Consurs de Teatru “49 de Poveşti” – Palatul Naţional al Copiilor Bucureşti, 6 aprilie 2012, Preşedintele juriului actorul ANDREI ARADITS

- PREMIUL III PENTRU CEL MAI BUN SPECTACOL

- PREMIUL SPECIAL PENTRU DEBUT – Bogdan Georgian

PREMIUL I PENTRU CEA MAI BUNĂ INTERPRETARE MASCULINĂ – ENE MIHĂIŢĂ

- PREMIUL II PENTRU CELE MAI FRUMOASE COSTUME

 

3 . FESTIVALUL NAŢIONAL DE TEATRU PENTRU ELEVI ŞI STUDENŢI “MANGALIA –ART”, 18 – 20 mai 2012 , la Mangalia, Preşedintele juriului maestrul ION DICHISEANU

- PREMIUL PENTRU CEL MAI AUTENTIC SPECTACOL

- ENE MIHĂIŢĂ – PREMIUL PENTRU INTERPRETARE MASCULINĂ

 

4. FESTIVALUL NAŢIONAL DE TEATRU “ATENŢIE, SE JOACĂ TEATRU” – BRĂILA

- PREMIUL I

5.Festivalul Consurs de Teatru “49 de Poveşti” – Palatul Naţional al Copiilor Bucureşti, 5 aprilie 2013, Preşedintele juriului actorul ANDREI ARADITS si actrita Maria Titieni

 

- PREMIUL SPECIAL PENTRU DEBUT – Mocanu Stefan de la grupa O

PREMIUL III PENTRU CEA MAI BUNĂ INTERPRETARE MASCULINĂ – ENE MIHĂIŢĂ

- PREMIUL II PENTRU CEA MAI BUNĂ INTERPRETARE FEMININA – MUNTEANU MADALINA

- PREMIUL SPECIAL AL JURIULUI – BOGDAN GEORGIAN

- PREMIUL I PENTRU CELE MAI FRUMOASE COSTUME

- PREMIUL I PENTRU CREATIE – INVATATOAREA DINU ELENA

 

 

TRUPA DE TEATRU “JOC , de la ciclul gimnazial a fost înfiinţată în ianuarie 2012.

 

Partricipări la Concursuri Naţionale şi Internaţionale de Teatru pentru Elevi si Studenţi

 

1.Festivalul Consurs de Teatru “49 de Poveşti” – Palatul Naţional al Copiilor Bucureşti, 6 aprilie 2012, Preşedintele juriului actorul ANDREI ARADITS

- MARELE PREMIU AL FESTIVALULUI ;

- PREMIUL I PENTRU CEA MAI BUNĂ INTERPRETARE MASCULINĂ – BĂLAN ROBERT;

- PREMIUL III PENTRU CEA MAI BUNĂ INTERPRETARE MASCULINĂ- GHICA COSTIN;

- PREMIUL I PENTRU CEA MAI BUNĂ INTERPRETARE FEMININĂ – SESCIOREANU VERONICA

- PREMIUL I I PENTRU CEA MAI BUNĂ INTERPRETARE FEMININĂ – MIHNEA MIHAELA

- PREMIUL II PENTRU CELE MAI FRUMOASE COSTUME.

 

2. FESTIVALUL NAŢIONAL DE TEATRU PENTRU ELEVI ŞI STUDENŢI “MANGALIA –ART”, 18 – 20 mai 2012 , la Mangalia, Preşedintele juriului maestrul ION DICHISEANU

- PREMIUL I

- BALAN ROBERT – PREMIUL PENTRU INTERPRETARE MASCULINĂ

 

3. FESTIVALUL NAŢIONAL DE TEATRU PENTRU ELEVI “NIŞTE ŢĂRANI”, DESFĂŞURAT PE DATA 2- IULIE 2012, la Văleni, jud. OLT.

- MARELE PREMIU “NIŞTE ŢĂRANI”

- BALAN ROBERT – PREMIUL PENTRU INTERPRETARE MASCULINĂ

 

4. Am fost selectati la Concursul International de Interpretare « ECOARTIST 2012 »„TRĂISTUŢA CU TALENTE” , din cadrul Festivalului Ecofest Junior, din 6 – 8 IULIE , Simeria, Hunedoara. Cazarea masa si transportul au fost asigurate de Societatea Agricola AGROMIXT , Cuza-Voda. Microbuzul cu care s-a facut deplasarea a fost pus la dispozitie de Protoieria Calarasi la cererea Preotului Comanescu Vasile, paroh al Parohiei „Sf.Imparati Constantin si Elena” din Calarasii-Vechi, avand acordul Preasfintitului Vincentiu Episcop al Sloboziei si Calarasilor.

 

- TROFEUL „ECO ARTIST”

 • MEDALII DE EXCELENŢĂ

 • TRĂISTUŢA CU TALENTE – un simbol al secţiunii la care am participat.

 • Comanescu Niculina / Participarea la Conferinta Internaţională ECO –Simeria

 • Adeverinţă pentru activităţile de voluntariat prezentate în cadrul Festivalului Ecofest Junior – 6-9 iulie 2012

 • Adeverinţă pt. Participarea la Curs de Formare „ Tehnici Inovative In Evaluare” – 16 ore , 6-9 Iulie 2012

 • Adeverinţă Trupa de Teatru „JOC” – Participarea cu mesaj intr-o limbă straină in cadrul proiectului „ Planeta mea curata” .

 

 

5. Participarea la Festivalul National de Teatru pantru elevi „G.A.Petculescu” organizat de Clubul Copiilor Lugoj, din 6- 9 august 2012.

- Premiul I cu Cupa si medalii

- Premiul I pentru interpretare rol principal masculin - Balan Robert

- Premiul I pentru interpretare rol principal feminin –Sescioreanu Veronica

- Premiul I pentru interpretare rol secundar feminin – Istrate Sabina

- Premiul Special al Publicului –Locul III – Balan Robert

- Premiul Special al Juriului pentru Regie

- Premiul Special al Juriului pentru Costume

- Premiul Special al Juriului pentru Cea Mai Buna Adaptare

- Premiul Special al Juriului pentru Scenografie

Festivalul este cuprins in C.A.E.N. A5 Domeniul Cultural Artistic/Teatru. Poz.9, Nr.324/09.08.2012.

Cazarea si masa au fost suportate de organizatori iar transportul a fost asigurat de Societatea Agricola AGROMIXT , Cuza-Voda.

 

6. Participarea la preselectia Concursului de tinere talente “Allegria” organizata de Fundatia Dan Voculescu. Trupa “JOC” a obtinut premiul I si s-a calificat pentru finala care v-a avea loc in luna iunie 2013.

7. Festivalul Consurs de Teatru “49 de Poveşti” – Palatul Naţional al Copiilor Bucureşti, 5 aprilie 2013, Preşedintele juriului actorul ANDREI ARADITS

- PREMIUL II PENTRU CEL MAI BUN SPECTACOL “PACALA”

- PREMIUL II PENTRU CEA MAI BUNĂ INTERPRETARE MASCULINĂ – BĂLAN ROBERT;

- PREMIUL SPECIAL AL JURIULUI – PARASCHIV ANDREI

- PREMIUL SPECIAL PENTRU MESAJUL NONVERBAL – ISTRATE SABINA

- PREMIUL I PENTRU CEL MAI FRUMOS DECOR.

 

 

 1. “ Bucuria lecturii – Cartea - leac pentru suflet” – proiect in parteneriat.

cu Biblioteca judeţeană "A. Odobescu" Călăraşi, Director Ghita Dumitru, Biblioteca comunala , bibliotecar Ani Dumitru. Are o continuitate de 4 ani.

 

 1. “Dragi îmi sunt izvoarele – File din istoria comunei Cuza-Vodă” – proiect

în parteneriat cu cele 3 biserici de pe raza comunei Cuza Vodă;

- Participarea la Concerul de colinde “Şi Cuvântul trup S-a făcut” organizat de Protopopiatul Călăraşi pe data de 16 decembrie 2011 si 2012 ce a avut loc în Sala Mare “Barbu Ştirbei” a Consiliului Judeţean Călăraşi si la Biserica “Sf.GHEORGHE”. Am pregătit un număr de 40 de elevi de la clasele II –VIII, având în program sceneta “Al patrulea mag” autor Dinu Elena interpretata de elevi de la clasa a II a A şi B, “IROZII” dupa Anton Pann şi un grup de colindători de la clasele V-VIII.

 

- Organizarea Serbării de Crăciun la nivel de şcoală pe data de 22 decembrie 2011 la Căminul Cultural din com. Cuza Vodă, unde aufost prezenţi directorul şcolii, domnul primar , preotul Comănescu Vasile de la parohia Călăraşii Vechi, agenţi economici, cadre didactice, părinţi, elevii şcolii. Serbarea s-a desfăşurat după un program organizat la nivelul şcolii, incluzănd şi copii de la gradiniţa Cuza –Vodă.

 

- Participarea aceluiaşi grup de elevi la slujba sărbătorii Naşterii Domnului pe data de 24 decembrie 2011 la biserica de la parohia Călăraşii Vechi unde au susţinut programul artistic după săvârţirea Sf.Liturghii. Acţiunea s-a desfăşurat în cadrul Proiectului în parteneriat “ Dragi îmi sunt izvoarele”. Elevii au primit din partea părintelui paroh Comănescu Vasile daruri constând în dulciuri şi jucării.

 

 1. Ziua Naţională a României - montaj literar-artistic , dezbateri prezentari Power point. Program organizat ]mpreuna cu profesorul de lb. Română Mihai Anca, profesorul de matematică Dumitru Veronica.

 2. ,, Unirea în conştiinţa poporului român” – dezbateri, prezentari de documente şi fotografii.

 3. Imagine,…text,… fond muzical,… - vizionare de film.

 4. ,,Ziua Internaţională a Femeii” - organizarea la Căminul Cultural din comună spectacolul „E ziua ta, mămico !”, expoziţii de felicitări şi mărţişoare.

7. ,,Paştele, sfânta sărbătoare a creştinătăţii”- Expoziţii de icoane la biserica din Călăraşii –Vechi şi în holul şcolii.

 1. „Prieteni fără frontieră „ - Proiect în parteneriat cu Şcoala cu clasele I-VIII din localitatea Unirea, jud. Călăraşi;

 2. Susţinerea în cadrul activităţilor de perfecţionare prin cercuri pedagogice activitatea cu tema „Modalităţi de stimulare a lecturii în spaţiul oferit de bibliotecă „.

Am organizat la nivelul judeţului pe data de 25 aprilie 2012 participarea bibliotecarilor din judeţ la Biblioteca Naţională a României. Activitatea a cuprins un portret al Bibliotecii Naţionale Pedagogice „I.C. Petrescu” şi, în dialog, o expunere privind programele de educaţie formală şi non-formală pe care le are în vedere Biblioteca Naţională a României, Conferinţa Naţională a Bibliotecarilor din Bibliotecile Şcolare, expoziţii şi momente artistice de sau dedicate elevilor, o nouă ediţie din seria Ora de literatură la Biblioteca Naţională a României cu Alex. Ştefănescu.

Prin produsele şi serviciile oferite, prin spaţiile dedicate din noul său sediu central (Sala de Copii şi Tineret, Ludoteca, săli multimedia, săli multi-funcţionale etc.), prin programele culturale şi de educaţie non-formală dezvoltate în ultimii ani, Biblioteca Naţională vine în întâmpinarea şcolilor şi publicului tânăr.

 

10. Participarea la SIMPOZIONUL NAŢIONAL „CARTEA – O PROVOCARE PENTRU FIECARE „ organizat de Şcoala Generală Sf.Varvara, Aninoasa.

Durata proiectului ianuarie – aprilie 2012.

 

ALTE PROIECTE EDUCAŢIONALE ÎN PARTENERIAT PE PLAN NAŢIONAL ŞI INTERNAŢIONAL DERULATE ÎN CADRUL C.D.I.-ului:

1. Proiect educaţional naţional on-line „Anul prieteniei” accesibil la adresa http://prietenia2.webs.com.

Parteneriat încheiat între Şcoala cu clasele I-VIII, Nr.172, „Sf. Andrei „ Bucureşti, Şcoala cu clasele I-VIII, Nr. 3 Urziceni, Jud. Ialomiţa, Şcoala cu clasele I-VIII, „Alexandru Aldea Voievod”, Alexeni, jud. Ialomiţa.

În urma celor patru activităţi din cadrul proiectului, mai mulţi elevi de la clasele I-VIII au primit diplome de participare. Proiectul s-a derulat pe perioada noiembrie 2011- iunie 2012- 8 luni.

 

2. Proiect educaţional internaţional on-line „Copiii şi natura” accesibil la adresa. http://naturasicopiii2.webs.com.

Parteneriat încheiat între Şcoala cu clasele I-VIII, Nr.172, „Sf. Andrei „ Bucureşti, Şcoala cu clasele I-VIII, Nr. 3 Urziceni, Jud. Ialomiţa, Şcoala cu clasele I-VIII, „Alexandru Aldea Voievod”, Alexeni, jud. Ialomiţa.

În urma celor 4 activităţi, mai mulţi elevi de la clasele I-IV şi V-VIII au primit diplome de participare

Proiectul se derulează pe perioada noiembrie 2011- iunie 2012- 8 luni.

 

3 Proiect Concurs Naţional “Martor la tradiţii”organizat de Liceul Teoretic “Callatis” Mangalia. Am primit diplome de participare.

 

4 Proiect regional “ Călător prin tradiţii “, ediţia II , – organizat de Şcoala Gheorghe Ţiţeica , Constanţa.

 

5. În Săptămâna Naţională a Voluntariatului , Parohia Calarasii -Vechi, în parteneriat cu C.D.I. –ul din şcoală,  Cuza-Voda, jud.Calarasi, au organizat activitatea intitulată „ Minunea din vis - Omul care viseaza are idealuri. Visele devin de multe ori realitate. Preotul paroh impreuna cu elevii de la Şcoala cu clasele I-VIII,  au organizat o colectă de jucării pe care le-au donat altor copii sărmani ai parohiei.,
Acţiunea a avut loc Biserica "Sf.Imp.Constantin si Elena" din Calarasii-Vechi, com. Cuza-Voda,jud. Calarasi, în data de 14.mai 2012.

6. Am participat la acţiunea de curăţenie a ţării, campanie socială, non-profit, „Let’s Do It, Romania!”, care să atragă atenţia cetăţenilor asupra aruncării necontrolate a gunoiului în natură. Etc

7. Am organiza pe data de 28-29 septembrie 2012 la nivel de scoala Ziua Educaţiei Nonformale www.nonformalii.ro/evenimente . Eveniment finanţat de Comisia Europeana prin Programul Învăţare pe toata Durata Vieţii în cadrul proiectului N.O.N.F.O.R.M.A.L. Proiectul N.O.N.F.O.R.M.A.L. este implementat de către Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile împreună cu partenerii săi Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale şi Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei.

La acest eveniment au fost derulate 190 de activităţi în 85 de localităţi din toata ţara, cu peste 250 de organizatii/institutii implicate .

 

În anul şcolar 2012 - 2013, activităţile desfăşurate în cadrul CDI Cuza-Vodă au fost planificate organizate şi desfăşurate în urma planului managerial şi a calendarului de activităţi pe care l-am întocmit la începutul anului şcolar.

Proiecte educaţionale desfăşurate şi activităţi :

ACTIVITĂŢI DE PROMOVARE A LECTURII ŞI ACTIVITĂŢI CULTURAL-EDUCATIVE

 

 

 1. ZIUA EDUCAŢIEI NONFORMALE - 28- 29 SEPTEMBRIE 2012 C.D.I.

Organizator : Eveniment finanţat de Comisia Europeana prin Programul Invatarea pe Toata durata Vieţii în cadrul Proiectului N.O.N.F.O.R.M.A.L. Proiectul NONFORMAL este implementat de către Fundaţia Pentru Dezvoltarea Societăţii Civile , impreună cu partenerii săi Agenţia Naţională pt. Programe în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale şi Institutul de ştiinţe ale Educaţiei .

Participanţi 130 de elevii ai şcolii .

 

 1. ZIUA MONDIALĂ A EDUCAŢIEI - 5 octombrie 2012 , C.D.I.

 2. PEOPLE TO PEOPLE INTERNATIONAL’S SCHOOL & CLASSROOM

PROGRAM , 19 noiembrie 2012 – 20 iunie 2013 .

Partener : Katelzn Moore

Scoala RICHLANDS ELEMENTARY SCHOOL din RICHLANDS, CAROLINA DE NORD, SUA.

Participa sub organizarea mea in cadrul C.D.I. –ului elevii clasei a III a A din cadrul scolii invatatoare Dinu Elena

Participanti 126 de tari.

 

6.CONCERT DE COLINDE „ SI CUVANTUL TRUP S-A FACUT” –

18 DECEMBRIE 2012 la Biserica Sf. Gheorghe „ din Calarasi, Organizat de Protoieria Calarasi. Am participat cu trupa „Gigantii”, si un grup de colindatori.

 1. CONCERT DE COLINDE „Langa ieslea minunata „ –

23 DECEMBRIE 2012 la Biserica Ceacu, organizator C.D.I-ul .

 

ANUL 2013

 

 1. Am aplicat in runda 2 si 3 CERERE DE ECHIPARE CU

CALCULATOARE

proiectul „ IT CERCETARE-N CDI”, organizator Asociatia Ateliere Fara Frontiera ASSOCLIC.

 

 1. CURS DE RESPONSABILITATE FINANCIARA , proiectul „BANII”,

Organizator Scoala gimnaziala nr.1, Cuza-Voda, C.D.I., Fundatia Noi Orizonturi, Cluj Napoca si BCR Bucuresti, din cadrul cursurilor de formator . Proiectul a primit finantare in valoare de 1200 de RON.

Perioada de emplementare 26 februarie – 30 aprilie 2013.

Participanti directi 25 de cursanti cu varste intre 12 -14 ani.

 

9. CONCURSUL DE TINERE TALENTE “ALLEGRIA” organizat de fundaţia Dan Voiculescu , 8 februarie 2013. Bucuresti

LOCUL I ŞI PARTICIPAREA IN FINALA PE DATA DE 20 IULIE 2013

SPONSORIZAT transportul Primaria Cuza-Voda.

 

 

 

 1. Festivalul Consurs de Teatru “49 de Poveşti” – Palatul Naţional al

Copiilor Bucureşti, 5 aprilie 2013, Preşedintele juriului actorul ANDREI ARADITS

ORGANIZATORI - IS Municipiului Bucuresti,

-Scoala gimnaziala Nr. 49 – Bucuresti,

SPONSORIZAT transportul Primaria Cuza-Voda.

 

TRUPA “JOC”

- PREMIUL II Pentru cel mai bun spectacol ;

- PREMIUL I PENTRU CEA MAI BUNĂ INTERPRETARE MASCULINĂ – BĂLAN ROBERT;

- Premiul special al juriului – Paraschiv Andrei.

- Premiul I pentru cele mai frumoase decoruri.

Premiul I pentru rol nonverbal –Istrate Sabina.

 

TRUPA “GIGANTII”

 • PREMIUL III PENTRU CEA MAI BUNĂ INTERPRETARE MASCULINĂ – ENE MIHAITA

 • PREMIUL II PENTRU CEA MAI BUNĂ INTERPRETARE FEMININA

MUNTEANU MADALINA

 • PREMIUL I pentru cele mai frumoase costume

 • PREMIUL SPECIAL PENTRU DEBUT – MOCANU STEFAN

 • PREMIUL SPECIAL BOGDAN GEORGIAN

 • PREMIUL I PENTRU CREATIE INVATATOARE DINU ELENA.

 

 1. PARTICIPAREA LA CONCERTUL “VIN FLORIILE CU SOARE” din data de 25 APRILIE 2013 , organizat de PROTOIERIA CALARASI.

 

12.FESTIVALUL NAŢIONAL DE TEATRU PENTRU ELEVI ŞI STUDENŢI “MANGALIA –ART”, 24 – 26 mai 2013 , la Mangalia, Preşedintele juriului maestrul ION DICHISEANU

ORGANIZATORI Primaria Mangalia Teatru Talliamar Mangalia.

SPONSORIZARI – Primaria Cuza-Voda –transport

SA Victoria –cazare si masa 1000 RON.

TRUPA “JOC”

- MARELE PREMIU

- BALAN ROBERT – PREMIUL PENTRU INTERPRETARE MASCULINĂ.

 

 1. SAPTAMANA NATIONALA A VOLUNTARIATULUI

13-19 mai 2013

TRUPA JOC – “Pacala nu-i Pacalici” activitate desfasurata la Centrul de Plasament Faurei. Activitatea CDI si SNV sunt astazi prietene” GPN Ceacu “Si noi si voi iubim Planeta.

 

 1. FESTIVALUL NATIONAL DE TEATRU PENTRU ELEVI “GEORGE CONSTANTIN” s-a desfasurat in data de 1 – 2 Iunie 2013. la Palatul National al Copiilor Bucuresti.

ORGANIZATORI -

 • Ministerul Educatiei Nationale

 • I.S.al municipiului Bucuresti

 • CCD Bucuresti

 • Fundatia Culturala Artistica “SIGMA-ART” Bucuresti

SPONSORIZAT - Transportul – PRIMARIA CUZA-VODA.

Trupe admise in concurs 31 din 300 de CD-uri trimise , participanti din 18 judete.

TRUPA “GIGANTII”

 • TROFEUL GEORGE CONSTANTIN - un Leptop LENOVO si o Tablet PC 7 SERIOUX

 • PANAIT GABRIEL – Rol secundar masculin – MP3

 • Mocanu Cristina - Rol secundar masculin – MP3

 • Ene Mihaita Rol Principal masculin - Tablet PC 7

 • Comanescu Niculina - Cea mai buna REGIE - Aparat foto OLYMPUS VH-210

 • Cele ai bune costume si decoruri – Veioza si ceas de perete

 

14. FESTIVALUL NATIONAL DE TEATRU MEDIEVAL PENTRU ELEVI

SIGHISOARA / 16- 18 IULIE 2013

PARTICIPANTI din 19 judete ale tarii.

ORGANIZATORI –Ministerul Educatiei Nationale

 • ISJ MURES

 • - Clubul Copiilor SIGHISOARA

SPONSORIZARI - Transport 3200 RON Agromixt Cuza –Voda

- SC SMARTECH SRL Calarasi 2000 RON

- SA VICTORIA CUZA VODA 1000 RON

-SA RAPID CALARASII VECHI 500 RON

Trupa “GIGANTII”

 

 • PREMIUL II pentru SPECTACOL , SECTIUNEA TEATRU POPULAR

 • PREMIU PENTRU INTERPRETARE – MOCANU STEFAN

 

 

TRUPA “JOC”

 

-PREMIUL I PENTRU SPECTACOL , SECTIUNEA TEATRU POPULAR

- BALAN ROBERT – PREMIUL PENTRU INTERPRETARE MASCULINA

- PARASCHIV ANDREI - PREMIUL PENTRU INTERPRETARE MASCULINA

- PREMIUL SPECIAL – REGIE

-PREMIUL SPECIAL PENTRU COSTUME

-PREMIUL SPECIAL PENTRU DECORURI

 

15 . CONCURSUL DE TINERE TALENTE “ALLEGRIA” organizat de fundaţia Dan Voiculescu , februarie 2013.

LOCUL I ŞI PARTICIPAREA IN FINALA PE DATA DE 20 IULIE 2013

FINALA CONCURSUL DE TINERE TALENTE “ALLEGRIA DIN DATA DE

20 IULIE 2013 s-a despasurat in Parcul Tineretului Bucuresti

SPONSORIZARE –Transport Primaria Cuza –Voda.

 

 • MENTIUNE SPECIALA

 

16. Participarea la Festivalul National de Teatru pantru Elevi

„G.A.Petculescu” organizat de Clubul Copiilor Lugoj, din 25 -28 IULIE 2013.

 • Organizator : Clubul Copiilor Lugoj

- Ministerul Educaţiei Naţionale

- Consiliul Judeţean Timiş

- ISJ TIMIS

SPONSORI – PRIMARIA CUZA-VODA – transport

- SA RAPID Calarasii -Vechi - 300 Ron – masa

 

TRUPA „JOC”

 • MARELE PREMIU

 • PREMIUL I CU MEDALIE ROL SECUNDAR FEMININ – ILIE ELISA

 • PREMIUL I CU MEDALIE ROL PRINCIPAL MASCULIN – BALAN ROBERT

 • PREMIUL III CU MEDALIE ROL SECUNDAR FEMININ – SESCIOREANU VERONICA

 • BALAN ROBERT - MONOLOG

 • PREMIUL SPECIAL AL JURIULUI PENTRU COLOANA SONORA

 • PREMIUL SPECIAL AL JURIULUI PENTRU COSTUME

 • PREMIUL SPECIAL AL JURIULUI PENTRU SCENOGRAFIE

 • COMANESCU NICULINA PENTRU CONTRIBUTIA ADUSA LA DESFASURAREA FESTIVALULUI

 • DUMITRU VERONICA PENTRU PARTICIPARE

 

ANUL 2014

 

 1. Participarea trupei de teatru “ Giganţii” şi un grup de colindatori la CONCERT DE COLINDE „ SI CUVANTUL TRUP S-A FACUT” organizat de Protoieria Călăraşii – 15 decembrie 2013

 2. Participarea la concertul de colinde “Colinde…colinde” organizat de Muzeul Dunării de Jos, Călăraşi în data de 18 decembrie 2013.

 3. Participarea la Concertul de colinde organizat de Fundaţia Dan Voiculescu la Plaza România Bucureşti în data de 20 decembrie 2013.

Pentru aceste concerte am pregătit un numar de 35 de elevi de la clasele I-VIII. Au fost prezentate piesa de teatru Irozii după Anton Pann şi un repertoriu de colinde şi obiceiuri de iarna din zona Călăraşului –Vechi.

 • Transportul a fost sponsorizat de S.A Rapid Călăraşii-Vechi in valoare de 1000 lei

articol si poze veti gasi la : http://www.argumentpress.ro/primit-ca-dar-de-craciun-niste-ingeri/

 

  1. Susţinerea unui spectacol în data de 6 decembrie 2013 la vizita oficiala a PRINŢULUI NICOLAE – unde Majestatea Sa a donat pentru fiecare elev al şcolii câte o carte.

 

 

  1. Am participat în data de 7 decembrie 2013 cu 5 copii din trupa de teatru “Giganţii” la casting-ul de la NEXTSTAR , din cei 5 copii trei au fost remarcaţi .

  2. ENE IONEL MIHĂIŢĂ Concurent la Emisiunea TV NextStar realizata de Antena 1 , Participant in sezonul 3 , editia a doua , din 6 martie 2014. A patricipat la teatru avândul alaturi pe actorul Claudiu Bleonţ.

  3. Participarea la CONCURSUL DE TINERE TALENTE “ALLEGRIA” din data de 21 februarie 2014,

Premiul I şi trecând in finala din data de 28 iunie 2014.

  1. Participarea la Concursul National Bibliotecarul anului – faza judeţeană.

  2. Festivalul de Teatru pentru Copii şi Tineret-ediţia a VIII-a, 9-10 aprilie 2014 - SUCEAVA

http://www.monitorulsv.ro/Local/2014-04-10/Peste-o-suta-de-concurenti-in-prima-zi-a-Festivalului-de-teatru-pentru-copii-si-tineret-editia-a-VIII-a

http://video.monitorulsv.ro/play/D88710382E4E16A9B1C5

Premiul I - Trupa de teatru „JOC”

Premiul II –Ttrupa de teatru „Giganţii”

Premiul pentru cea mai buna interpretare masculină pe intreg festivalul Bălan Robert - Trupa JOC

Premiul II Monolog –Bălan Robert -Trupa JOC

 

9 Mai - Ziua Europei , eveniment organizat de Agenţia pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia. ce s-a desfăşurat la sediul ADR Sud Muntenia , din municipiul Călăraşi , am participat cu un grup de 10 elevi.

 

  1. Saptamana Nationala a Voluntariatului – 12-18 mai – Cele 2 trupe de teatru -"Giganții"  şi "Joc", ale  Școlii Gimnaziale Nr. 1 din comuna Cuza‐Voda au prezentat spectacole in cadrul comunitaţii . Tema a fost

Zâmbiți, vă  rog !  ‐  Prin aceasta   au încercat să  pună  în valoare în fața colegilor lor  şi a celorlalti participanți   (părinţi, profesori, elevi), pasiunea lor pentru arta spectacolului de teatru  şi a acțiunilor de voluntariat. 30 de voluntari din cele două  trupe împreună  cu alţi 14 voluntari profesori din  şcoala noastră  au adus zâmbetul pe chipurile a 154 de beneficiari.   Activitatea este cuprinsa in Raportul SNV pe anul 2014, se poate verifica pe http://www.voluntariat.ro/download/Raport%20SNV%202014.pdf.

  1. Participarea si organizarea impreuna cu preotul paroh Comanescu Vasile de la Parohia Călăraşii-Vechi cerc catehetic , in data de 30 aprilie 2014, tema propusa “Anul comemorativ al Sfinţilor Martiri Brâncoveni”

 

Articol aparut în revista Bărăganul Ortodox , nr. 132 , Mai 2014.

 

  1. CONCURS NATIONAL DE MUZICĂ RELIGIOASĂ DIN SUFLET DE CREŞTIN -Ediţia V, 23 MAI 2014 – IAŞI

Trupa de teatru „Giganţii”

- Premiul I cu Trofeu pentru interpretarea piesei de teatru “Jertfa Brâncovenilor “autor Elena Dinu,

- Premiul cu Trofeu pentru creaţie obţinut de doamna învăţătoare Dinu Elena , autoarea scenetei “Jertfa Brâncovenilor “în cadrul Simpozionului National 2014 – Anul Comemorativ al Sfintilor Martiri Brâncoveni şi

- Diploma de Excelenţă - pentru merite deosebite în descoperirea , pregătirea, încurajarea şi promovarea elevilor în domeniul muzicii religioase ortodoxe - Niculina Comănescu .

 

14. Festivalul Naţional de Teatru pentru Elevi ”George Constantin” –BUCUREŞTI 31mai-1 iunie 2014 .

Trupa de teatru “JOC”

Premiul pentru cel mai bun spectacol – 500 lei

Premiul pentru cea mai buna interpretare masculine în rol principal –Bălan Robert.

 

15. TABARĂ SOCIALA " ARTIŞTI ÎN DEVENIRE" - sponsorizată de FUNDAŢIA So.Si.Se.Sa. Bucureşti ( Sociabilitate, Simpatie, Servire, Salvare), oferită celor două trupe de teatru "Giganţii" şi "Joc" ale şcolii în urma rezultatelor excepţionale obţinute la diferite Festivaluri de teatru din ţară.

Perioada de desfăşurare a taberei - 27 iulie -1 august 2014 cazarea fiind la BAZA SPORTIVA NAŢIONALĂ SNAGOV.

 

 

 

15 . Zilele Municipiului Călăraşi -19 -21 septembrie 2014 “Anul Brăncoveanu” Trupa de teatru “Giganţii” cu spectacolul “Jertfa Brâncovenilor” . Participarea la lansarea cîrţii “ Teatru scurt pentru copii” autor Elena Dinu –Gavrilă.

 

 1. Ziua Mondiala a Educatiei – 6 octombrie 2014 , organizat de Casa Corpului Didactic la Primaria Calarasi – Trupa de teatru “Giganţi” cu sceneta „Noul director al scolii”, spectacol ce a avut loc la Sala de Sedinte a Consiliul Local Călăraşi.

 2. Fundaţia Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea Romaniei in data de 08. Octombrie 2014 a donat Centrului de Documentare şi Informare al şcolii prin contractual Nr.765 /08.10 un numar de 138 volume carte şi 25 pachete cu dulciuri in valoare de 3000 lei. Aceasta activitate a fost prezentata la emisiunea Observator de la Antena 1 . Stirea este inca difuzata pe site-ul la Fundatia Dan Voiculescu

 3. Participarea Trupei de Teatru “Giganţii” , la etapa naţională a Concursului Naţional de Teatru “PADIF” , pentru elevii claselor V-XII- ediţia , 2014 ( inclus in Calendarul Concursulurilor Naţionale Şcolare finanţate de către Ministerul Educaţiei Naţionale, aprobat cu O.M.E-N- nr. 24334/08.01.2014, poziţia 28, desfăşurat în perioada 24-26 octombrie 2014 în Cehul Silvaniei,

Salaj.

- Diploma de participare

 

 

 1. MOCANU CRISTINA , Concurent la Emisiunea TV NextStar realizata de Antena 1 , Participant in sezonul 3 , editia 11, din 27 noiembrie 2014. A participat la teatru avândul alaturi pe actorul OVIDIU CUNCEA.

 

 

 

 

 

 

 

 

Pentru a ne continua toate aceste minunate proiecte avem nevoie de sprijin atat material ( cărţi noi, echipamente IT care lipsesc cu desavarsire dintr-un Centru de Informare si Documentare, rafturi corespunzatoare, mese modulare, scaune etc) cat si financiare pentru cumpararea unor costume populare complete, costume pentru cele 2 trupe de teatru, decorurile necesare fiecarui spectacol, deplasarea elevilor la festivaluri de renume din tara etc.

E mult e puţin vă las pe dumneavoastră să apreciaţi şi să ne acordaţi bucuria de a răsfoi şi citi o carte nouă .

 

Mulţumesc anticipat pentru intenţia buna şi găndul îndreptat către noi.

Niculina Comănescu- documentarist

CDI –Scoala gimnaziala nr.1

Cuza-Vodă, Călăraşi