Scoala Gimnaziala - top

Şcoala Gimnazială nr. 1 Cuza Vodă

str. nr. 19, localitatea Cuza-Vodă

 jud. Călăraşi

 

 

 

 

Telefon

Telefon 0242339323

e-mail sc_cuzavoda@yahoo.com

Xpert Slider

Scoala Gimnaziala Cuza Voda - site oficial

Nu inceta sa inveti

DJ-Catalog2 Frontpage

Ultimele articole

Ierarhia din Judetul Calarasi 2019

Locuri disponibile dupa prima etapa

.

Ziua porților deschise 2019!

ZIUA PORTILOR DESCHISE

ANUNȚ in 07.11.2018, va avea loc consursul de ocupare a catedrei de geografie

                                                                                                                                          

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 CUZA VODĂ

TEL/FAX 0242/339323

E-MAIL: sc_cuzavoda@yahoo.com

ANUNȚ

   În data de 07.11.2018, va avea loc la Şcoala Gimnazială nr. 1 Cuza Vodă.

Consursul de ocupare a postului didactic/catedrei care se vacantează pe parcursul anului școlar, pentru următoarea disciplină:

--- Geografie - 8 ore Școala Gimnazială nr. 1 Cuza Vodă+1 oră Școala Nicolae Titulescu

Concursul constă în următoarele probe:

- pentru suplinitorii calificaţi:

-proba scrisa in specialitate si metodica, 4 ore (în data de 07.11.2018, începând cu ora 9,30)

Bibliogarafia de concurs este aceeaşi cu cea de la concursurile de suplinire organizate de ISJ Călăraşi.

Dosarele de înscriere se depun la secretariatul Şcolii Gimnaziale nr. 1 Cuza Vodă în perioada 02.11.2018-

06 .11. 2018 în intervalul orar 800-1400 .

Documentele de înscriere sunt următoarele:

-cerere tip (se ia de la secretariatul unităţii de învăţământ)

-copii de pe actele de studii (suplinitorii cu studii medii necorespunzătoare postului vor face dovada înscrierii la o formă de învăţământ în vederea calificării)

-copii de pe actele de identitate

-aviz medical din care să rezulte că sunteţi apt pentru a preda în învăţământ

-cazier judiciar

DIRECTOR,

PROF. Gherghina Daniela

               

Centre de evaluare psihosomatica constituite conform OMEN 3242 din 23.02.2018

Informatii pentru parinti

Clasa pregătitoare

Cine suntem?

Descrierea unitatii:

Scoala Cuza Vodă este unitate cu personalitate juridica si are arondate unitătile de invatamant din satele Ceacu si Calarasii Vechi, respectiv:
- Gradinita cu Program Normal nr. 1 Ceacu;
- Gradinita cu Program Normal nr. 1 Cuza Voda;
- Gradinita cu Program Normal nr. 1 Calarasii Vechi;
- Scoala primara nr. 1 Calarasii Vechi.

La data de 1 februarie 1915 se hotaraste infiintarea scolii din satul Cuza Voda. Scoala a functionat intr-o incapere din locuinta unui taran. Prima constructie a localului propriu de scoala a fost facuta in anul 1922 si inaugurata in anul 1923. Scoala este situata aproximativ in centrul satului Cuza Voda la o distanta de 1 Km de satul Ceacu si de 1,5 Km de satul Calarasii Vechi. In anul 1971 s-a construit localul nou al scolii cu 9 sali de clasa. In prezent in unitatile de invatamant de pe raza comunei Cuza Voda invata aproximativ 420 de prescolari si scolari.

Vreme de 21 de ani, de la 1894 – 1915, satul Cuza Vodă n-a avut şcoală proprie, fiii satului fiind nevoiţi să facă zilnic un drum de 4 -5 Km. până la şcoala din satul Ceacu sau la Călăraşii Vechi şcoli  care la vremea aceea se bucurau  de un renume bine meritat.

Războiul de la 1916 -1918 a găsit satul Cuza Vodă cu o şcoală nou înfiinţată, neintrată în tradiţia şi preocupările satului.

             În toamna anului 1916 este menţionat într-un document din arhiva şcolii  de către Revizorul şcolar clasa a II, A. Popescu, despre localul şcolii din Cuza Vodă :

Şcoala funcţionează în localul cu 4 săli de clasă  şi cancelarie,  primul învăţotor fiind consemnat Dl. Iordan Călinescu„ care şi demisionează la scurt timp. Mai este menţionata în anul şcolar 1916 – 1917 doamna Miţa Buterez – suplinitoare şi dirigintă – are „condei” că se achită minunat de obligaţiile cancelaristice şi că nu-i scapă nici un prilej de a aminti primarului obligaţiile  ce le are, de a înscrie în buget sumele necesare procurării combustibilului, plăţii servitorului etc. ”[1]

Sfârşitul războiului (1918 – 1919) aduce şcoalei 4 posturi, două fiind ocupate de titulari.”[2]

            Este consemnat  dascălul Vasile Teodor Cocior, care vreme de 20 de ani va sluji şcoala şi satul. A lăsat aici o tradiţie a bunătăţii a unei munci de o conştiinciozitate rară şi a unei cinste sufleteşti ce la situat în rândul adevăraţilor dascăli.

 

 În martie 1925, găsim într-un proces – verbal de inspecţie , următoarele :

 „ Şcoala aceasta are local nou, cu patru saloane şi cancelarie, terminate în 1923.

            Între anii 1923 – 1939, şcoala se dezvoltă din punct de vedere administrativ dar, nu este menţionat în nici un document  existenţa unei încăperi avănd destinaţia bibliotecă.

Şcoala este situată aproximativ în centrul satului Cuza Voda la o distanta de 1 Km de şcoala cu clasele I-IV Ceacu şi de 1,5 Km de şcoala primara Călăraşii Vechi.

În anul 1971, s-a construit şcoala noua, cu 9 săli de clasa. Astăzi şcoala are laborator de fizică, chimie, biologie, cabinet de informaţică cu calculatoare legate la internet, sală de sport  şi nu în ultimul rând CDI –ul etc.[1] xxx Arhiva Şcolii cu clase I – VIII, Cuza Vodă, Călăraşi, Monografiea comunei Cuza Vodă, lucrare întocmită în anul 1940 de Marin V. Mitea, fost învăţător şi director al şcolii .

[2] xxx Arhiva Şcolii cu clase I – VIII, Cuza Vodă, Călăraşi, Proces verbal de inspecţie 1918-1919.