Scoala Gimnaziala - top

Şcoala Gimnazială nr. 1 Cuza Vodă

str. nr. 19, localitatea Cuza-Vodă

 jud. Călăraşi

 

 

 

 

Telefon

Telefon 0242339323

e-mail sc_cuzavoda@yahoo.com

COMISIILE CU CARACTER PERMANENT

Download document 

COMISIILE CU CARACTER PERMANENT

An școlar 2017-2018

  1. 1.COMISIA PENTRU CURRICULUM:

Preşedinte - responsabil al comisiei: Daniela Gherghina

  1. Responsabil comisie educatori: Flangea Niculina
  2. Responsabil comisie învăţători: Simion Gabriela
  3. Responsabil comisiei Uman: Mihai Anca
  4. Responsabil al comisiei metodice Real: Buzoianu Olga
  5. Responsabil al comisiei metodice Om și societate: Ilie Cătălin
  6. Coordonator comisie diriginţi: Balaban Ionelia

   2. COMISIA DE EVALUARE ŞI ASIGURARE A CALITĂŢII:

Coordonator: Căţoiu Nicoleta

Membrii comisiei:  

                      -  Negrilă Daniela

-         Marin Georgeta

-         Căciularu Cosmin

Reprezentant sindicat: Simion Gabriela

Reprezentant părinţi: Enuță Liana

Reprezentant local: Popa Adrian

3. COMISIA DE SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ ŞI PENTRU ALTE SITUAŢII DE URGENŢĂ:

Responsabil: Negrilă Daniela

Membrii comisiei:

             - Ilie Cătălin

             - Mihai Daniel

             - Căciularu Cosmin

            

4. COMISIA PENTRU PERFECŢIONARE ŞI FORMARE CONTINUĂ:

Responsabil: Bazac Valentina

Membrii comisiei:

             - Oprea Nela

               - Balaban Ionelia

               - Alexandru Cristina

5. COMISIA PENTRU PROGRAME ŞI PROIECTE EDUCATIVE:

Responsabil : Marin Georgeta

Membrii comisiei:

            - Simion Gabriela

             - Oprea Nela

             - Balaban Ionelia

6. COMISIA PENTRU PREVENIREA ŞI ELIMINAREA VIOLENŢEI, A FAPTELOR DE CORUPŢIE ŞI DISCRIMINĂRII ÎN MEDIUL ŞCOLAR ŞI PROMOVAREA INTERCULTURALITĂŢII:

Responsabil: Mihai Anca

Membrii comisiei:

             - Marinciu Eleonora

             - Căciularu Cosmin

             - Nicoleta Căţoiu

             - Alexandru Cristina

Reprezentant elevi: Munteanu Mădălina

Reprezentant părinţi: Stroe Ionela

7. COMISIA PENTRU CONTROLUL MANAGERIAL INTERN:

Responsabil: Daniela Gherghina – director;

Membrii comisiei:

- Comănescu Niculina - bibliotecar,

- Lucan Alina - contabil ,

- Ciorăneanu Carmen - secretar

    

                                                                                                                    Director, Daniela GHERGHINA