Cadre didactice

 

PERSONALUL ŞCOLII

An şcolar 2016/2017

 

Personal didactic:

Educatoare: 4

 • 3 titulari – grad didactic I

 • 1 suplinitor  necalificat

Învăţători: 10

 • 6 titulari – grad didactic I

 • 2 suplinitori calificaţi – debutant

 • 1 suplinitor calificat ( pensionar ) grad didactic I

 • 1 suplinitor necalificat

Profesori: 17

 • 7 titulari – 3 grad didactic I

                 4 grad didactic definitivat

 • 7 suplinitori calificaţi - 3 grad didactic I

                                     2 grad didactic II

                                     3 debutanţi

 • 3 suplinitori necalificaţi

Personal didactic-auxiliar:

 • 1 administrator financiar

 • 1 secretar

 • 1 bibliotecar

Personal nedidactic:

 • 5 îngrijitori

 • 1 muncitor

 • 1 paznic

Subcategorii

Page 5 of 7